Đầu tư
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Đầu tư

       

            Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, là chính sách ưu tiên hàng đầu của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với lợi thế tài nguyên thiên nhiên phong phú và nguồn tài nguyên về con người cùng với chính sách thu hút vốn của Nhà nước, Việt Nam đang đón nhận làn sóng đầu tư lớn từ nước ngoài.
           Hiện nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) là loại hình rất phổ biến ở các nước trên thế giới. Mô hình này góp phần mở rộng mạng lưới kinh doanh và đem lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự khác biệt về hệ thống pháp luật, ngôn ngữ, văn hóa khiến các nhà đầu tư nước ngoài gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong quá trình định hướng hoạt động và phát triển quy mô đầu tư tại Việt Nam.

         Hiểu được nỗi trăn trở đó, NPLaw không ngừng nghiên cứu nhu cầu của Khách hàng và đã tìm ra giải pháp thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp sau đây:

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Đầu tư