Giải quyết tranh chấp
Your Benefit - Our Priority

Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình triển khai dịch vụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Khách hàng tại các cơ quan như: Tòa án, Trọng tài, NPLaw đảm bảo các tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý. Do tính chất của mỗi vụ việc tranh chấp là khác nhau nên NPLaw luôn điều chỉnh phương thức tiếp cận phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng và từng vụ việc cụ thể. Theo đó, NPLaw tiếp cận, giải quyết các tranh chấp thông qua việc kết hợp hiệu quả phương thức thương lượng, thỏa thuận, hòa giải tiền tố tụng và thực hiện thủ tục tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền.

Các dịch vụ của lĩnh vực Giải quyết tranh chấp
 • Giải quyết tranh chấp ly hôn

  Giải quyết tranh chấp ly hôn

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • Giải quyết tranh chấp đất đai - nhà ở

  Giải quyết tranh chấp đất đai - nhà ở

  Mục lục Ẩn Nộp hồ sơ thành lập công ty tại đâu Thành lập công ty có cần hộ khẩu thường trú hay không Có bao nhiêu vốn mới có thể thành lập công ty Có thể đăng ký chung cư làm trụ sở công ty hay không Cần chuẩn...
  Đọc tiếp
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế

  Giải quyết tranh chấp thừa kế

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • Tư vấn pháp lý thừa kế

  Tư vấn pháp lý thừa kế

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • Giải quyết tranh chấp lao động

  Giải quyết tranh chấp lao động

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng

  Giải quyết tranh chấp hợp đồng

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp