Sở hữu trí tuệ
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường cũng như góp phần tạo dựng nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặc dù việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng nhưng trên thực tế tình trạng sao chép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn ra rất phổ biến. Do đó, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ là biện pháp hiệu quả để bảo vệ cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm.

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, NPLaw cung cấp những thông tin và dịch vụ sau nhằm hỗ trợ Khách hàng xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Các dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu

  Tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu

  Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho sản phẩm, dịch vụ của mình sở hữu, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ quyền lợi tối đa cho thương hiệu của công ty. Bảo hộ nhãn hiệu là gì? Nhãn...
  Đọc tiếp
 • Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Nhãn hiệu được xem như một tài sản vô hình của doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Đăng ký nhãn hiệu sẽ góp phần tạo nên sự uy tín, niềm tin khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Đăng ký nhãn hiệu là...
  Đọc tiếp
 • Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, nếu nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ, chủ đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ sở hữu khai thác và bảo vệ các quyền của...
  Đọc tiếp
 • Sửa đổi nội dung trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

  Sửa đổi nội dung trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

  Do thời gian đăng ký nhãn hiệu thực tế thường kéo dài từ 18 tháng đến 24 tháng hoặc lâu hơn nên trong khoảng thời gian đó có thể xảy ra các trường hợp thay đổi nội dung đơn hoặc thông tin của chủ đơn. Lúc này, chủ đơn cần phải...
  Đọc tiếp
 • Dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ

  Cuộc sống con người ngày càng hiện đại và văn minh hơn, không thể phủ nhận rằng thành quả mà con người có được như ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các nhà phát minh để cho ra tác phẩm vĩ đại nhằm phục vụ...
  Đọc tiếp