Sở hữu trí tuệ
Your Benefit - Our Priority

Sở hữu trí tuệ

              Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường cũng như góp phần tạo dựng nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặc dù việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng nhưng trên thực tế tình trạng sao chép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn ra rất phổ biến. Do đó, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ là biện pháp hiệu quả để bảo vệ cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm.

               Nắm bắt được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, NPLaw cung cấp những dịch vụ sau nhằm hỗ trợ Khách hàng xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:

Các dịch vụ của lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu

  Để người tiêu dùng không nhầm lẫn khi mua sản phẩm của một Công ty trên thị trường và để đảm bảo một nhà sản xuất chân chính giữ được uy tín, chất lượng, vị trí của mình trên thị trường, pháp luật quy định cơ chế bảo...
  Đọc tiếp
 • Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nó là thứ gắn liền với uy tín, chất lượng, niềm tin khách hàng dành cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao...
  Đọc tiếp
 • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tài sản trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt nên quyền năng của chủ sở hữu đối với loại tài sản này cũng đặc biệt. Để bảo hộ quyền tác giả, Việt Nam quy định tương tự với các quy định của quốc tế đó là nguyên tắc...
  Đọc tiếp
 • Sửa đổi nội dung trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

  Sửa đổi nội dung trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

  Với sự phát triển và nhu cầu xã hội hiện nay thì các sản phẩm trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống. Các chủ thể đã nhận thức được sự cần thiết của vấn đề này nên việc thực hiện đăng ký bảo hộ quyền...
  Đọc tiếp