Sở hữu trí tuệ
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường cũng như góp phần tạo dựng nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặc dù việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng nhưng trên thực tế tình trạng sao chép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn ra rất phổ biến. Do đó, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ là biện pháp hiệu quả để bảo vệ cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm.

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, NPLaw cung cấp những thông tin và dịch vụ sau nhằm hỗ trợ Khách hàng xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Sở hữu trí tuệ
 • DÁN QUẢNG CÁO HIỆN NAY

  DÁN QUẢNG CÁO HIỆN NAY

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng dán quảng cáo II. Quy định pháp luật về dán quảng cáo 1. Dán quảng cáo là gì? 2. Nội dung của dán quảng cáo 3. Dán quảng cáo có cần xin phép, đăng ký nội dung với cơ quan có thẩm quyền...
  Đọc tiếp
 • TÌM HIỂU VỀ MỞ NHẠC TẠI CƠ SỞ KINH DOANH

  TÌM HIỂU VỀ MỞ NHẠC TẠI CƠ SỞ KINH DOANH

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng mở nhạc tại cơ sở kinh doanh  II. Quy định pháp luật tại mở nhạc tại cơ sở kinh doanh  1. Quy định về việc mở nhạc tại cơ sở kinh doanh  2. Mở nhạc tại cơ sở kinh doanh to ảnh...
  Đọc tiếp
 • TIỀN BẢN QUYỀN

  TIỀN BẢN QUYỀN

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng tiền bản quyền hiện nay II. Các quy định pháp luật liên quan đến tiền bản quyền 1. Tiền bản quyền là gì? Tiền bản quyền gồm các khoản nào? 2. Quyền nhận tiền bản quyền 3. Biểu mức...
  Đọc tiếp