Hình Sự
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Hình Sự

Cảnh sát hình sự

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Hình Sự
 • TIẾT LỘ ĐỀ THI

  TIẾT LỘ ĐỀ THI

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng tiết lộ đề thi hiện nay II. Tìm hiểu về tiết lộ đề thi 1. Tiết lộ đ ề thi được hiểu như thế nào? 2. Đề thi quốc gia có được coi là bí mật nhà nước không? III. Quy định...
  Đọc tiếp
 • THAM Ô TÀI SẢN

  THAM Ô TÀI SẢN

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng tham ô tài sản hiện nay II. Tìm hiểu về tham ô tài sản III. Quy định pháp luật về tham ô tài sản 1. Áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi Tham ô tài sản 2....
  Đọc tiếp
 • ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC THEO TÔN GIÁO CỦA MÌNH

  ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC THEO TÔN GIÁO CỦA MÌNH

  Mục lục Ẩn I. Hiểu như thế nào về ép buộc người khác theo tôn giáo của mình II. Quy định pháp luật về ép buộc người khác theo tôn giáo của mình 1. Ép buộc người khác theo tôn giáo của mình là gì? 2. Việc ép buộc...
  Đọc tiếp
 • HÀNH VI THAM NHŨNG HIỆN NAY

  HÀNH VI THAM NHŨNG HIỆN NAY

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng hành vi tham nhũng II. Quy định pháp luật về hành vi tham nhũng 1. Hành vi tham nhũng là gì? 2. Các hành vi tham nhũng 3. Phân biệt hành vi tham nhũng và nhận hối lộ 4. Người có hành vi tham...
  Đọc tiếp
 • SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI SẢN CÔNG

  SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI SẢN CÔNG

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng sử dụng trái phép tài sản công hiện nay II. Tìm hiểu về sử dụng trái phép tài sản công 1. Sử dụng trái phép tài sản công là gì? 2. Cấu thành tội phạm của Tội sử dụng trái phép tài sản...
  Đọc tiếp