Sở hữu trí tuệ
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường cũng như góp phần tạo dựng nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặc dù việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng nhưng trên thực tế tình trạng sao chép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn ra rất phổ biến. Do đó, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ là biện pháp hiệu quả để bảo vệ cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm.

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, NPLaw cung cấp những thông tin và dịch vụ sau nhằm hỗ trợ Khách hàng xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Sở hữu trí tuệ
 • LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

  LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

  Kể từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế cho đến nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân được thành lập và có đóng góp to lớn vào nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư từ nước ngoài không ngừng chảy mạnh vào...
  Đọc tiếp
 • Dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ

  Cuộc sống con người ngày càng hiện đại và văn minh hơn, không thể phủ nhận rằng thành quả mà con người có được như ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các nhà phát minh để cho ra tác phẩm vĩ đại nhằm phục vụ...
  Đọc tiếp
 • LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ NHÃN HIỆU

  LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ NHÃN HIỆU

  Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về Sở hữu trí tuệ trong những năm gần đây ngày càng được hoàn thiện và được áp dụng triệt để. Trong đó, quyền sở hữu công...
  Đọc tiếp
 • ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  Như chúng ta đã biết, việc tạo ra một kiểu dáng, nhãn hiệu hay tên thương mại… là không hề đơn giản, chúng không nảy sinh một cách ngẫu nhiên và cũng không dễ dàng có được. Do đó, để bảo vệ những thành quả sáng tạo lao động...
  Đọc tiếp