Giấy phép
Your Benefit - Our Priority

Giấy phép

          Vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn rằng sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là có thể tự do thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần phải được cấp “giấy phép con” phù hợp với yêu cầu của ngành nghề kinh doanh đó. Hiện nay, mỗi giấy phép này được quy định tại nhiều văn bản luật khác nhau, do đó rất khó để doanh nghiệp tự mình cập nhật được loại giấy phép nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình. Hiểu được vấn đề này, NPLaw sẽ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến “giấy phép con” để tránh việc bị xử phạt khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa được cấp phép, cụ thể như:

  • Thực hiện đăng ký cấp Giấy phép, thủ tục các loại: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; Hoạt động thương mại điện tử bán hàng; ....
  • Đại diện Công ty giải trình, soạn công văn đến các cơ quan nhà nước khi xảy ra các vấn đề liên quan đến hoạt động giấy phép.
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin nhiều loại Giấy phép con khác nhau theo nhu cầu của Quý doanh nghiệp.
Các dịch vụ của lĩnh vực Giấy phép
  • c

    c

    Trong hoạt động kinh doanh, có một số trường hợp đầu tư vào các doanh nghiệp bằng chính tài sản là bất động sản hoặc việc chuyển nhượng bất động sản giữa các cá nhân, tổ chức hoặc cập nhật các thông...
    Đọc tiếp