Giải quyết tranh chấp
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình triển khai dịch vụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Khách hàng tại các cơ quan như: Tòa án, Trọng tài, NPLaw đảm bảo các tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý. Do tính chất của mỗi vụ việc tranh chấp là khác nhau nên NPLaw luôn điều chỉnh phương thức tiếp cận phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng và từng vụ việc cụ thể. Theo đó, NPLaw tiếp cận, giải quyết các tranh chấp thông qua việc kết hợp hiệu quả phương thức thương lượng, thỏa thuận, hòa giải tiền tố tụng và thực hiện thủ tục tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền.

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Giải quyết tranh chấp
 • CUỘC GỌI RÁC

  CUỘC GỌI RÁC

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng cuộc gọi rác hiện nay II. Quy định pháp luật về cuộc gọi rác 1. Cuộc gọi rác là gì? Làm sao để nhận diện cuộc gọi rác?  2. Biện pháp ngăn chặn cuộc gọi rác 3. Các hành vi bị cấm...
  Đọc tiếp
 • THẢI PHÂN HEO KHÔNG QUA XỬ LÝ

  THẢI PHÂN HEO KHÔNG QUA XỬ LÝ

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng thải phân heo không qua xử lý II. Các quy định liên quan đến thải phân heo không qua xử lý 1. Cách thải phân heo theo đúng quy định 2. Hình thức xử lý hành vi thải phân heo không qua xử...
  Đọc tiếp
 • Xâm phạm bí mật riêng tư của người khác

  Xâm phạm bí mật riêng tư của người khác

  Mục lục Ẩn I.Thực trạng xâm phạm bí mật riêng tư của người khác hiện nay II.Tìm hiểu về xâm phạm bí mật riêng tư của người khác 1.Xâm phạm bí mật riêng tư của người khác được hiểu như thế nào? 2.Các hình...
  Đọc tiếp