Hình Sự
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Hình Sự

Cảnh sát hình sự

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Hình Sự
 • CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN CỦA DÂN KHÔNG?

  CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN CỦA DÂN KHÔNG?

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng công chức nhận tiền của dân hiện nay II. Tìm hiểu về vấn đề công chức nhận tiền của dân 1. Công chức có được quyền nhận tiền của dân không? 2. Hành vi nào được xem là công chức nhận...
  Đọc tiếp
 • QUY ĐỊNH VỀ XÂM PHẠM THI THỂ

  QUY ĐỊNH VỀ XÂM PHẠM THI THỂ

  Mục lục Ẩn I. Hiểu như xâm phạm thi thể II. Quy định về xâm phạm thi thể 1. Các hành vi bị coi là xâm phạm thi thể 2. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể 3. Mức phạt khi xâm phạm thi thể III. Một số...
  Đọc tiếp
 • MÔI GIỚI HỐI LỘ

  MÔI GIỚI HỐI LỘ

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng môi giới hối lộ hiện nay II. Tìm hiểu về hành vi môi giới hối lộ 1. Môi giới hối lộ là gì? 2. Các yếu tố cấu thành tội môi giới hối lộ III. Quy định pháp luật về môi giới hối...
  Đọc tiếp