Doanh nghiệp
Your Benefit - Our Priority

Doanh nghiệp

NPLaw hiểu rõ nhu cầu tư vấn pháp lý trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng đa dạng và phức tạp. Với vốn hiểu biết sâu rộng về pháp luật, văn hóa và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam, NPLaw sẽ cung cấp đến Khách hàng sự hỗ trợ toàn diện về các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là các dịch vụ pháp lý dưới đây:

  • Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam;
  • Thành lập chi nhánh - địa điểm kinh doanh - văn phòng đại diện;
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh;
  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Giải thể doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên.

 

Các dịch vụ của lĩnh vực Doanh nghiệp