Sở hữu trí tuệ
Lợi ích của bạn - Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường cũng như góp phần tạo dựng nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặc dù việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng nhưng trên thực tế tình trạng sao chép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn ra rất phổ biến. Do đó, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ là biện pháp hiệu quả để bảo vệ cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm.

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, NPLaw cung cấp những thông tin và dịch vụ sau nhằm hỗ trợ Khách hàng xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thu gọn
CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Sở hữu trí tuệ
 • TIỀN BẢN QUYỀN

  TIỀN BẢN QUYỀN

  Mục lục Ẩn I. Thực trạng tiền bản quyền hiện nay II. Các quy định pháp luật liên quan đến tiền bản quyền 1. Tiền bản quyền là gì? Tiền bản quyền gồm các khoản nào? 2. Quyền nhận tiền bản quyền 3. Biểu mức...
  Đọc tiếp
 • QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM

  QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM

  Mục lục Ẩn I. Nhu cầu công bố tác phẩm hiện nay II. Quy định pháp luật về công bố tác phẩm 1. Công bố tác phẩm là gì 2. Tại sao cần công bố tác phẩm 3. Các hình thức công bố tác phẩm 4. Chủ thể có quyền công...
  Đọc tiếp
 • TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Mục lục Ẩn I. Tìm hiểu về sản phẩm công nghệ thông tin  II. Quy định pháp luật về sản phẩm công nghệ thông tin  1. Hiểu thế nào về sản phẩm công nghệ thông tin  2. Sản phẩm công nghệ thông tin gồm những...
  Đọc tiếp