Sở hữu trí tuệ
Your Benefit - Our Priority

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường cũng như góp phần tạo dựng nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặc dù việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng nhưng trên thực tế tình trạng sao chép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn ra rất phổ biến. Do đó, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ là biện pháp hiệu quả để bảo vệ cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm.

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, NPLaw cung cấp những thông tin và dịch vụ sau nhằm hỗ trợ Khách hàng xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Các dịch vụ của lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
 • BẢN QUYỀN PHẦN MỀM LÀ GÌ?

  BẢN QUYỀN PHẦN MỀM LÀ GÌ?

  Để tạo ra một phần mềm hoàn chỉnh cần trải qua nhiều công đoạn sáng tạo khác nhau. Tùy thuộc vào cách thức thể hiện các loại bản quyền phần mềm cụ thể, tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm có thể thực hiện đăng ký bảo hộ...
  Đọc tiếp
 • BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH

  BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH

  Bảo hộ bí mật kinh doanh là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về điều kiện và các biện pháp bảo hộ bí mật kinh doanh? BẢO HỘ...
  Đọc tiếp
 • BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm trước khi bán ra thị trường là một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng bậc nhất để bảo vệ quyền của chủ sở hữu chống lại mọi hành vi sao chép, bắt chước kiểu...
  Đọc tiếp
 • BẢO HỘ LOGO ĐỘC QUYỀN

  BẢO HỘ LOGO ĐỘC QUYỀN

  Bảo hộ logo độc quyền là biện pháp bảo vệ dấu hiện nhận diện của doanh nghiệp trước những hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép của các đối thủ cạnh tranh. Việc logo chưa được bảo hộ độc quyền sẽ dễ bị lợi dụng làm hàng...
  Đọc tiếp
 • BÍ MẬT KINH DOANH LÀ GÌ?

  BÍ MẬT KINH DOANH LÀ GÌ?

  Đối với một doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh cần phải có năng lực tự tạo ra hoặc tiếp nhận được các thông tin hữu ích, cần thiết để tạo ra và/hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường....
  Đọc tiếp