Thương mại
Your Benefit - Our Priority

Thương mại

          Hoạt động thương mại là hoạt động chính giúp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đằng sau những bản Hợp đồng/Thỏa thuận với các điều khoản chưa chặt chẽ, thiếu logic, trái với quy định của pháp luật hoặc có nhiều điểm gây bất lợi cho chính bản thân doanh nghiệp. Ở lĩnh vực này, NPLaw sẽ tư vấn và phối hợp với Khách hàng để thực hiện những công việc sau đây nhằm tránh được những rủi ro nêu trên:

Các dịch vụ của lĩnh vực Thương mại
  • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

    Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

    Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
    Đọc tiếp