Tin tức

TƯ VẤN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TƯ VẤN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với các loại mặt hàng liên quan đến thực phẩm, trong một số trường hợp thì cần phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới...