Tin tức

Các bước thực hiện đăng ký nhãn hiệu

Các bước thực hiện đăng ký nhãn hiệu

Các điểm mới về phần chung của Luật Đầu tư 2020 Về các khái niệm mới, bổ sung, loại bỏ tại Luật Đầu tư năm 2020 như sau Thêm một số khái niệm Chấp thuận chủ trương đầu tư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; Dự án đầu tư...
Các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề
Theo điều 9, Luật sư 2015 số 03/VBHN-VPQH quy định các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề. Luật sư phải biết các điều bị nghiêm cấm này để thực hiện công việc liên quan đến hành nghề luật sư, qua đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi...