TƯ VẤN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với các loại mặt hàng liên quan đến thực phẩm, trong một số trường hợp thì cần phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới có thể đưa sản phẩm ra thị trường. 

Vậy Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Nếu không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mà đã tự ý kinh doanh thì có bị xử phạt hay không? Trong phạm vi bài viết này, hãy cùng NPLaw tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề liên quan đến loại giấy tờ này. 

I. GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ?

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp, nhằm xác nhận đơn vị kinh doanh, sản xuất thực phẩm đạt chuẩn về an toàn thực phẩm.Hơn nữa, nó còn mang ý nghĩa trong việc tạo độ tin cậy và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bởi lẽ, chỉ những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quá trình sản xuất hợp vệ sinh thì mới được thông qua điều kiện để tiêu thụ trên thị trường.

II. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thì cơ sở đó phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cơ sở đó phải có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này. Theo đó, mỗi loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ có những điều kiện nhất định tương ứng mà nó cần đáp ứng. Chẳng hạn như điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này đó là cơ sở đó phải có diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn có khả năng gây ô nhiễm hay các yếu tố khác gây hại cho thực phẩm,...Còn đối với điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định trên thì bắt buộc phải có nơi bảo quản và phương tiện bảo quản, diện tích phải đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt,...

Thứ hai, cơ sở đó phải có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Như vậy, điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bao gồm các điều kiện vừa nêu trên.

2. Nếu không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt bao nhiêu?

Nếu thuộc vào trường hợp phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới được phép kinh doanh nhưng không có thì sẽ bị xử phạt hành chính tương ứng với những mức phạt được quy định tại Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP như sau:

  • Đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
  • Đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mức phạt sẽ là từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
  • Đối với trường hợp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (sau đây gọi tắt là GMP) thì sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. 

Như vậy, nếu sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt sẽ được áp dụng theo quy định nêu trên.

3. Cơ sở kinh doanh thực phẩm vi chất dinh dưỡng có bắt buộc cần Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm? 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nếu không thuộc vào trường hợp được miễn tại tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.Theo đó, cơ sở kinh doanh thực phẩm vi chất dinh dưỡng không rơi vào các trường hợp được miễn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vì vậy, loại giấy tờ này là bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm vi chất dinh dưỡng. 

III. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Hồ sơ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì hồ sơ xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tham khảo Tại đây)
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
  • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp
  • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Trình tự thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cơ sở kinh doanh, sản xuất sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các loại văn bản, giấy tờ cần có trong hồ sơ như đã nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Luật này, được hướng dẫn bởi Điểm 5 và Điểm 6 Công văn 5845/2013/BTC-KHCN.

Theo đó thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương cấp. Chính vì vậy mà việc nộp hồ sơ sẽ được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ tương ứng với từng loại hình của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Lưu ý là trường hợp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm do từ 2 Bộ quản lý trở lên việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đối với các sản phẩm do Bộ Công Thương quản lý căn cứ theo Điểm 5 Công văn 5845/2013/BTC-KHCN. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm có quy mô vừa do Bộ Công Thương và Sở Công Thương thụ lý hồ sơ. Cơ sở có thể nộp hồ sơ theo phân cấp mà luật định hoặc nộp hồ sơ về Bộ Công Thương thụ lý căn cứ theo quy định tại Điểm 6 Công văn 5845/2013/BTC-KHCN. 

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trường hợp cơ sở đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện thì sẽ được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngược lại, trường hợp không đáp ứng được điều kiện thì sẽ bị từ chối và nhận được văn bản trả lời và lý do cụ thể, căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010.

IV. Dịch vụ tư vấn thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một dịch vụ pháp lý đáng tin cậy để tư vấn cụ thể hơn về thủ tục thực hiện xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì hãy liên hệ cho Luật sư Nguyễn Ngọc Phú - là Giám đốc điều hành Hãng luật NPLaw và là thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Với nhiều năm kinh nghiệm, cùng vốn kiến thức pháp lý chuyên sâu của mình, Luật sư sẽ tư vấn tận tình và giải đáp tất cả thắc mắc liên quan đến vấn đề của bạn. 

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của NPLaw về vấn đề xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu bạn có thêm bất kì thắc mắc nào cần được giải đáp.


Công ty Luật TNHH Ngọc Phú

Hotline: 0913 449968

Email: legal@nplaw.vn

Bài viết liên quan