Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc tổ chức lại doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành, các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

- Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đây là trường hợp khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới.

- Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đây là trường hợp khi một thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc một tổ chức cá nhân khác nhận chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ phần vốn góp của tất cả tổ chức, cá nhân còn lại.

- Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. Trường hợp công ty TNHH có ít hơn ba thành viên, thì phải thực hiện thủ tục thêm thành viên mới để số lượng thành viên tối thiểu là ba thì mới đủ điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển đổi.

- Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đây là trường hợp một cổ đông hoặc một tổ chức cá nhân khác nhận chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ cổ phần của tất cả tổ chức, cá nhân còn lại.

- Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạ, công ty cổ phần, công ty hợp danh nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Đây là điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020, trước đây khi doanh nghiệp tư nhân muốn thực hiện thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần thì doanh nghiệp tư nhân phải chuyển đổi thành công ty TNHH, sau đó từ công ty TNHH mới có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Từ khóa: chuyển đổi, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

Bài viết liên quan
 • Thành lập doanh nghiệp dễ dàng hơn cùng NPLaw

  Thành lập doanh nghiệp dễ dàng hơn cùng NPLaw

  Trong bài viết này, NPlaw xin đưa ra một số vấn đề quan trọng nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tránh trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp không được chấp thuận, thậm...
  Đọc tiếp
 • Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh?

  Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh?

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi lúc doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi một số một dung đăng ký doanh nghiệp. Vậy trường hợp nào cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền, trường...
  Đọc tiếp
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm trước khi bán ra thị trường là một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng bậc nhất để bảo vệ quyền của chủ sở hữu chống lại mọi hành vi sao chép, bắt chước kiểu...
  Đọc tiếp