Thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi lúc doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi một số một dung đăng ký doanh nghiệp. Vậy trường hợp nào cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền, trường hợp này không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và trình tự thủ tục cụ thể như thế nào? Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục này, NPLaw xin cung cấp một số thông tin như sau:

1. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, các trường hợp sau đây cần phải đăng ký, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp;
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp;
 • Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp,...
 • Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yếy;
 • Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;
 • Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền;
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập;
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 • Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Một số lưu ý về các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;
 • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

3. Trình tự thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Quyết định, Biên bản họp, Giấy ủy quyền,....;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Bước 3: Nhận kết quả;
 • Bước 4: Thực hiện các nội dung khác tùy theo nội dung mà doanh nghiệp đăng ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

Từ khóa: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi.

 

Bài viết liên quan
 • Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

  Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

  Trước khi đưa doanh nghiệp vào hoạt động, chủ doanh nghiệp luôn phải đứng trước các quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh phức tạp, cùng với các điều kiện tương ứng theo từng ngành nghề kinh doanh được quy định theo pháp luật Việt...
  Đọc tiếp
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

    Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc tổ chức lại doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp hiện hành, các hình thức chuyển...
  Đọc tiếp
 • Giải thể doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp