Thành lập chi nhánh - địa điểm kinh doanh - văn phòng đại diện

 

Bên cạnh việc thành lập mới doanh nghiệp, chúng ta còn có thể thành lập thêm các đơn vị phụ thuộc để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp dưới các hình thức như: chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng đại diện. Như vậy, giữa ba hình thức này có điểm nào khác biệt và hình thức nào là phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp hiện tại?  Để giúp cho Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này, NPLaw xin cung cấp một số thông tin về các hình thức này như sau:

Các tiêu chí

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

Nội dung hoạt động kinh doanh

Thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo quyền.

Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó như: văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu; cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp cận thị trường và đối tác;...

Lưu ý: Không được phép kinh doanh

Thực hiện một phần hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp chỉ định, không có chức năng đại diện theo ủy quyền.

Con dấu

Được sở hữu con dấu riêng

Được sở hữu con dấu riêng

Không được phép đăng ký sử dụng con dấu riêng

Giao dịch

Được phép đứng tên ký kết các giao dịch nếu được công ty ủy quyền hợp pháp

Không được đứng tên ký kết các giao dịch

Không được đứng tên ký kết các giao dịch

Hình thức hạch toán

Độc lập hoặc phụ thuộc

Phụ thuộc

Phụ thuộc

Các loại thuế phải nộp

Lệ phí môn bài

Thuế Giá trị gia tăng

Thuế Thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Lệ phí môn bài

 

1. Như vậy, tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp mà sẽ lựa chọn loại hình đơn vị phụ thuộc nào cho phù hợp, cụ thể như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập thêm đơn vị phụ thuộc chỉ với chức năng đại diện, ký kết hợp đồng,.. mà không thực hiện chức năng kinh doanh, thì doanh nghiệp nên lựa chọn thành lập văn phòng đại diện.
 • Trường hợp doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh mà không có nhu cầu thực hiện chức năng đại diện thì doanh nghiệp nên lựa chọn thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh vì chi nhánh có thể hoạt động độc lập như một công ty mẹ, do đó sẽ thuận lợi hơn cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch với công ty.

2. Lưu ý về tên:

 • Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
 • Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

 

Từ khóa: thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

 

Bài viết liên quan
 • Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

  Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

  Trước khi đưa doanh nghiệp vào hoạt động, chủ doanh nghiệp luôn phải đứng trước các quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh phức tạp, cùng với các điều kiện tương ứng theo từng ngành nghề kinh doanh được quy định theo pháp luật Việt...
  Đọc tiếp
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

    Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi lúc doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi một số một dung đăng ký doanh nghiệp. Vậy trường hợp nào cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền, trường hợp...
  Đọc tiếp
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

    Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc tổ chức lại doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp hiện hành, các hình thức chuyển...
  Đọc tiếp
 • Giải thể doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Theo quy định của pháp luật Quý khách hàng chỉ cần trên 18 tuổi không thuộc đối tượng không được thành lập quản lý doanh nghiệp là có thể khởi nghiệp và thành lập công ty. Đối với cán bộ công chức, viên chức chỉ được góp...
  Đọc tiếp