Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nó là thứ gắn liền với uy tín, chất lượng, niềm tin khách hàng dành cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm các bước như sau:

 

  1. Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Xác định đối tượng và phạm vi xem xét bảo hộ

Xác định các nhóm sản phẩm, dịch của nhãn hiệu, xem xét tính khả thi của việc xem xét bảo hộ của nhãn hiệu và xác định phạm vi không gian địa lý bảo hộ.

Bước 2: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu

Bao gồm tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu nhãn hiệu với các nhóm sản phẩm, dịch vụ đã xác định. Để đảm bảo nhãn hiệu có thể đăng kí bảo hộ mà không bị trùng, tương tự hay gây nhầm lẫn, cần tiến hành tra cứu trước nhãn hiệu để không bị từ chối bảo hộ.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ và quy trình cấp văn bằng cho nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

  • Thẩm định hình thức (1-2 tháng);
  • Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
  • Thẩm định nội dung (9-12 tháng);
  • Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ (1-2 tháng).

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn của thủ tục đăng ký nhãn hiệu có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm thẩm định.

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn.

  1. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

  • Tờ khai đăng kí nhãn hiệu;
  • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký;
  • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.

 

-------------------

Từ khóa chính: đăng ký nhãn hiệu

Từ khóa liên quan: nhãn hiệu, tra cứu sơ bộ, tra cứu chuyên sâu

Bài viết liên quan