QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI

Hiện nay, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường áp dụng những chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của mình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách, sẽ có những quy định do pháp luật đặt ra. Trong đó có vấn đề về thông báo khuyến mãi, vì vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây./upload/images/image-20230512113355-1.pngI. Các hình thức khuyến mại phải thông báo

Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định về thông báo hoạt động khuyến mại như sau:

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này.”

Như vậy, dẫn chiếu tới Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì các hình thức khuyến mại phải thông báo gồm:

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. 

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. 

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. 

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá). 

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ. 

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ((hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương).

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

II. Tra cứu thông báo khuyến mại

Cách 1: Khách hàng tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC gửi về tổng đài 8188.

Cách 2: Tại cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tra-cuu-ho-so.html/upload/images/thong-bao-khuyen-mai-anh-2-min.jpg

Quý khách tra cứu hồ sơ, chọn tra cứu thông báo khuyến mại và nhập các thông tin cần thiết như: địa bàn khuyến mại, doanh nghiệp khuyến mại, mã hồ sơ, mã bảo mật như hình trên. Sau đó ấn vào “ tra cứu”.

III. Quy định về thông báo khuyến mại

3.1. Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại

- Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm: 

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;

+ Trường hợp mà nhiều thương nhân phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân trong chương trình.

3.2. Công khai thông tin khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm: Tên thương nhân thực hiện; Nội dung chi tiết chương trình; Thời gian thực hiện khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại.

3.3. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

- Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

- Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

IV. Nghị định 81/2018/NĐ-CP về thông báo khuyến mại

Về phạm vi điều chỉnh: 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Về đối tượng áp dụng:

- Thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm:

+ Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

- Thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, gồm:

+ Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hoặc tổ chức cho các thương nhân khác, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại);

+ Thương nhân trực tiếp hoặc thuê thương nhân khác tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho riêng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại, các đối tượng có quyền hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Điều 91, Điều 131 Luật thương mại khi thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

V. Thông báo khuyến mại và đăng ký khuyến mại

So với các hình thức thông báo khuyến mại có đề cập trên, thì đăng ký khuyến mại được quy định như sau:

Thương nhân khi thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

– Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Thủ tục

Thông báo hoạt động khuyến mại

Đăng ký hoạt động khuyến mại

Thời điểm thực hiện

Tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại)

– Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hoặc Bộ Công Thương đối với 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Thành phần hồ sơ

01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Cách thức nộp hồ sơ

Có nộp qua hình thức thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan.

Không có

Kết quả thủ tục

Phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. 

Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân. Nếu là Bộ Công Thương thì cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

VI. Thủ tục thông báo khuyến mại

Thương nhân gửi hồ sơ thông báo hoạt động chương trình khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

Hình thức trực tiếp: Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

Hình thức trực tuyến: Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố; 

Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

Thông qua dịch vụ bưu chính: Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

VII. Hồ sơ thông báo khuyến mại

Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định (Bản chính)

VIII. Thời gian thông báo khuyến mại

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, căn cứ theo:

- Căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện, các hình thức có giá trị tương đương nếu gửi qua đường bưu điện;

- Căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ nếu nộp trực tiếp;

- Căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

IX. Cách nộp thông báo khuyến mại trực tuyến

Bước 1. Doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 2. Doanh nghiệp vào mục Đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc Đăng ký (nếu chưa có tài khoản). Chọn phương thức đăng ký là Doanh nghiệp, Xác minh mức độ là USB ký số hoặc SIM ký số.

Bước 3. Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công, Doanh nghiệp đăng nhập vào Hệ thống -> vào mục Thông tin và dịch vụ Dịch vụ công trực tuyến\ Doanh nghiệp\ tìm đến thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại hoặc gõ vào ô tìm kiếm thủ tục “Thông báo thực hiện khuyến mại” \ chọn Tên thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại 

Bước 4. Doanh nghiệp nhấn vào mục Nộp trực tuyến như hình bên dưới và thực hiện các bước tiếp theo.

Như vậy, với các bước đơn giản, Doanh nghiệp có thể dễ dàng Đăng ký tài khoản và được sử dụng để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cho tất cả các thủ tục trên Cổng dịch vụ quốc gia. 

X. Thông báo chấm dứt chương trình khuyến mại được thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 22 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

Thương nhân thực hiện khuyến mại không được chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp quy định sau đây:     

Trường hợp 1: Doanh nghiệp gặp phải sự cố bất khả kháng thì thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước mà doanh nghiệp đăng ký hoặc thông báo chương trình khuyến mại.

Trường hợp 2. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận, Khi đó, Doanh nghiệp thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình. Doanh nghiệp chỉ được chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại nếu đáp ứng các điều kiện trên.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân. Doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:

+ Vi phạm các điều cấm trong hoạt động khuyến mại và nguyên tắc thực hiện khuyến mại được quy định tại Điều 100 Luật Thương mại 2005;

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

Khi đó, doanh nghiệp phải công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại tại các địa điểm sau:

Đối với hàng hóa: tại địa điểm bán, nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

Đối với dịch vụ: tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Sau đó, doanh nghiệp phải công khai trên website của doanh nghiệp (nếu có);

Mặc dù chấm dứt chương trình khuyến mại nhưng doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.


Trên đây là thông tin giải đáp vướng mắc về thông báo khuyến mại mà công ty NPLAW gửi đến Quý độc giả. Nếu Quý độc giả có bất kỳ vướng mắc nào liên quan cần giải đáp thêm, xin vui lòng liên hệ với NPLAW theo thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ

Địa chỉ: 

- Văn phòng Hồ Chí Minh: 139H4 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Nha Trang: Số 3M, tầng trệt chung cư CT2, khu đô thị Phước Hải, đường Tố Hữu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

- Văn phòng Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Hotline: 0913449968

Email: legal@nplaw.vn
 

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan