Điều chỉnh dự án đầu tư được pháp luật quy định như thế nào?

Xuất phát từ nhiều lý do mà nhà đầu tư phải điều chỉnh dự án ban đầu của mình. Trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh dự án phải đáp ứng những quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật liên quan. Bài viết sau đây NPLaw sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về điều chỉnh dự án đầu tư, với những điều kiện và thủ tục theo quy định Luật Đầu tư 2020. 

1. Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thường gặp 

Trước tiên theo Luật Đầu tư có thể hiểu “Dự án đầu tư" là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử được cấp bởi Cơ quan quản lý đầu tư ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, công ty có quyền điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư Theo Điều 41 Luật Đầu tư như sau:

“1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Như vậy, có thể thấy điều chỉnh dự án đầu tư là một thủ tục bắt buộc khi dự án đầu tư có sự thay đổi nhất định về mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án… Các thay đổi này phải phù hợp với quy định của pháp luật  đầu tư và pháp luật liên quan.

Nội dung về điều chỉnh dự án đầu tư được hướng dẫn bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP tại Mục 4 Chương IV. Theo đó, việc điều chỉnh dự án đầu tư có thể chia thành các trường hợp sau:

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm.

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp.

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh.

- Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

- Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2. Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư

Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư không hoàn toàn đồng nhất với điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Bởi lẽ, với những dự án được điều chỉnh không đáng kể, hoặc không phải là dự án đặc thù thì nhà đầu tư không phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước. Khi đó, việc tiến hành điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư cơ bản phải tuân theo các điều kiện của pháp luật liên quan (điều kiện về chuyển nhượng dự án; điều kiện về chia, tách, sáp nhập dự án; điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất…).

Còn với những dự án quan trọng, dự án có sự điều chỉnh tương đối lớn, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật đầu tư cũng không có quy định chung về điều kiện tiến hành thủ tục mà đặt ra cho từng trường hợp điều chỉnh cụ thể. Các trường hợp điều chỉnh này được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

3. Lưu ý quan trọng khi điều chỉnh dự án đầu tư

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp NPLaw đúc một số điểm sau đây mà công ty cần lưu ý nắm rõ trước khi đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể:

Một số thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng liên quan đến thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể dẫn đến việc phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chẳng hạn, thông tin về nhà đầu tư liên quan đến thông tin chủ sở hữu, thành viên công ty, cổ đông của công ty; tên dự án đầu tư liên quan đến tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  nên thực tế các nhà đầu tư thường chọn tên dự án đầu tư trùng hoặc có liên quan). Vì vậy, các công ty phải lưu ý thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các nội dung đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chẳng hạn, về đăng ký điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư. Thông tin Nhà đầu tư được ghi nhận tại phần đầu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các nội dung sau: Nhà đầu tư là cá nhân: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, Địa chỉ thường trú, Chỗ ở hiện tại, Thông tin liên hệ; Nhà đầu tư là công ty: Tên công ty, thông tin Giấy chứng nhận thành lập, địa chỉ trụ sở, thông tin liên hệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật. Khi dự án phát sinh các nội dung thay đổi nêu trên, công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh thông tin nhà đầu tư. Các nội dung về thông tin Nhà đầu tư cũng liên quan đến các nội dung về đăng ký doanh nghiệp (thông tin Chủ sở hữu / Thành viên công ty / Cổ đông của công ty). Vì vậy, việc điều chỉnh nội dung về thông tin Nhà đầu tư có thể làm phát sinh việc công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

4. Điều chỉnh dự án đầu tư sai quy định bị xử lý như thế nào?

Công ty có thể bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau: “ …2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:  b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;…”

Theo đó, hành vi không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời bị buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm. 

5. Giới thiệu dịch vụ công ty 

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, NPLaw luôn sẵn sàng cung cấp tới các Nhà đầu tư, các công ty những tư vấn giá trị và tối ưu nhất về các nội dung quan trọng đã nêu và nhiều nội dung khác liên quan để có thể điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đúng pháp luật, khai thác tối đa các ưu đãi đầu tư và ngày càng phát triển thịnh vượng.

Khi là đối tác pháp lý của chúng tôi, khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ pháp lý tổng thể sau:

+ Tư vấn pháp luật và chính sách liên quan đến nội dung điều chỉnh:

+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Tên dự án đầu tư.

+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Nhà đầu tư.

+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư.

+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư và điều chỉnh vốn huy động).
+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

+ Tư vấn đăng ký điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;…

+ Tư vấn điều kiện, thủ tục để điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết;

+ Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu để đăng ký, thông báo các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ tại cơ quan cấp phép và theo dõi quá trình cấp phép, giải quyết các vấn đề phát sinh, liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Hướng dẫn chi tiết các Nhà đầu tư, công ty về các công việc cần thực hiện sau khi điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Các dịch vụ hỗ trợ khác: dịch, hợp pháp hóa, công chứng…

Ngoài ra, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc theo yêu cầu của bạn khi đến với NPLaw.


CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ

Hotline: 0913 449968

Email: legal@nplaw.vn

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

  Trong tình hình kinh tế hiện nay, đầu tư là một hình thức không thể thiếu trong việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế thị trường và hợp thức hóa thành văn bản pháp lý dưới hình thức giấy chứng nhận đăng ký đầu...
  Đọc tiếp
 • THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Thẩm định dự án đầu tư cùng các quy định pháp luật...
  Đọc tiếp
 • KINH DOANH NHÀ HÀNG TẠI BẾN TRE

  KINH DOANH NHÀ HÀNG TẠI BẾN TRE

  Mục lục Ẩn I. Nhu cầu kinh doanh nhà hàng tại Bến Tre II. Quy định pháp luật về kinh doanh nhà hàng tại Bến Tre 1. Kinh doanh nhà hàng là gì? 2. Điều kiện để kinh doanh nhà hàng tại Bến Tre 3. Kinh doanh nhà hàng cần Giấy...
  Đọc tiếp