ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Mặc dù số lượng các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là khá lớn, đa phần là dưới hình thức các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên không phải tổ chức nào cũng mang lại kết quả và lợi nhuận như mong đợi, đã khiến không ít doanh nghiệp phải đi đến quyết định thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài được tiến hành như thế nào? Công ty Luật TNHH Ngọc Phú - NPLaw xin phép cung cấp một số thông tin liên quan đến thủ tục ngay tại bài viết này để quý khách có thể dễ dàng tham khảo.

Khi nào các doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể?-thủ tục giải thể doanh nghiêp có vốn nước ngoài-nplaw.vn

Khi nào các doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể?

Các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể

Căn cứ Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Thực hiện thủ tục này cần lưu ý những hồ sơ gì?-thủ tục giải thể doanh nghiêp có vốn nước ngoài-nplaw.vn

Thực hiện thủ tục này cần lưu ý những hồ sơ gì?

Danh mục hồ sơ thực hiện thủ tục

Theo quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trình tự thực hiện thủ tục có phức tạp hay không?-thủ tục giải thể doanh nghiêp có vốn nước ngoài-nplaw.vn

Trình tự thực hiện thủ tục có phức tạp hay không?

Trình tự giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài

Việc đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

b) Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

Bước 3: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu bằng cách gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Thời gian trả kết quả xử lý hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin về Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty Luật TNHH Ngọc Phú chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện một cách chuyên nghiệp liên quan đến Đầu tư trong và ngoài nước; Doanh nghiệp; Bất động sản; Sở hữu trí tuệ; Lao động; Tư vấn soạn thảo, đàm phán thương lượng và hỗ trợ ký kết các Hợp đồng thương mại, Hợp đồng dịch vụ trong và nước ngoài; Tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con,.. Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên được đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi có đủ năng lực để tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục trên.

Trong trường hợp quý Khách hàng cần hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài vui lòng liên hệ ngay đến NPLaw để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.


Công ty Luật TNHH Ngọc Phú

Địa chỉ: 139H4 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0913449968

Email: legal@nplaw.vn

Bài viết liên quan