THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

Công trình quảng cáo là một trong những phương thức quảng bá sản phẩm hiệu quả được nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng. Vậy việc xây dựng công trình quảng cáo có cần xin Giấy phép xây dựng hay không? Thủ tục và hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được quy định ra sao? Trong phạm vi bài viết này, NPLaw xin gửi tới Quý Khách hàng quy định về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo để mọi người cùng tham khảo.

I. Công trình quảng cáo không có giấy phép xây dựng có vi phạm pháp luật không?

Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì công trình quảng cáo là công trình xây dựng và phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020.Do đó, Công trình quảng cáo không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 nêu trên mà không có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật.

II. Công trình quảng cáo không có giấy phép xây dựng bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ khoản 7 và khoản 13, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng thì hành vi xây dựng công trình quảng cáo không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt như sau:

 • Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng;
 • Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng mà tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau: Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

Lưu ý: Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có hành vi vi phạm. Đối với cá nhân có hành vi vi phạm về việc xây dựng công trình quảng cáo không có giấy phép xây dựng thì mức phạt tiền sẽ bằng ½ mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.Như vậy, xây dựng công trình quảng cáo mà không có giấy phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 60.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng; trường hợp tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ 120.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại điểm c, khoản 15, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

III. Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012. Cụ thể:

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định tại khoản 3, Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng quảng cáo bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
 • Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;
 • Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
 • Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

2. Quy trình cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định tại khoản 4, Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012, trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được thực hiện như sau:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương;
 • Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IV. Giải đáp các thắc mắc về giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Trong quá trình thực hiện các nội dung tư vấn, NPLaw nhận được nhiều thắc mắc của khách hàng về giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giải đáp một số vấn đề liên quan.

1. Công trình quảng cáo nào không cần xin giấy phép xây dựng?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định cụ thể về các trường hợp công trình quảng cáo không cần xin giấy phép xây dựng mà chỉ quy định về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020), trong đó có “đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ”.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 2, Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012 thì việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

 • Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;
 • Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

Như vậy có thể hiểu rằng, nếu công trình quảng cáo không thuộc vào một trong những trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012 được liệt kê nêu trên thì không phải xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

2. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo?

Công trình quảng cáo được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 như sau:

 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp có thắc mắc về những vấn đề liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ với NPLaw để được hỗ trợ.


Công ty Luật TNHH Ngọc Phú – Hãng luật NPLaw

Hotline: 0913449968

Email: legal@nplaw.vn

Bài viết liên quan