TƯ VẤN CÁCH TRA CỨU HỒ SƠ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế-xã hội dẫn đến hoạt động hành chính trong các lĩnh vực diễn ra sôi nổi. Trong đó, Sở tài nguyên và môi trường hàng ngày đang phải tiếp nhận, xử lý với số lượng hồ sơ trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi mình. Khách hàng khi thực hiện nộp hồ sơ, chắc chắn trong quá trình đó luôn muốn biết tình trạng hồ sơ của mình đang được giải quyết đến đâu, vì vậy việc tra cứu hồ sơ là đều cần thiết. Vậy có những cách nào để tra cứu hồ sơ sở tài nguyên môi trường. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

I. Hình thức tra cứu hồ sơ tại Sở tài nguyên môi trường.

Khi muốn thực hiện việc tra cứu hồ sơ tại Sở tài nguyên và môi trường, thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn thực hiện một trong hai hình thức là: tra cứu trực tuyến trên cổng dịch vụ công, hoặc đến trực tiếp tại Sở tài nguyên và môi trường thuộc Tỉnh mình đang cư trú. 

Với hình thức tra cứu trực tuyến trên cổng dịch vụ công, đây là hình tiện lợi, nhanh gọn, cũng như không tốn kém chi phí cho khách hàng.

Với hình thức tra cứu trực tiếp tại Sở tài nguyên và môi trường, khách hàng tốn kém nhiều thời gian, phát sinh chi phí đi lại.

II. Hướng dẫn tra cứu hồ sơ sở tài nguyên môi trường.

1. Nội dung tra cứu.

Tại Sở tài nguyên và môi trường, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu các nội dung sau đây:

 • Khí tượng, thủy văn, và Biến đổi khí hậu;
 • Môi trường;
 • Tài nguyên nước;
 • Tổng hợp;
 • Địa chất và khoáng sản;
 • Đo đạc, bản đồ, và thông tin địa lý;
 • Đất đai;
 • Một số nội dung khác.

2. Lĩnh vực tra cứu.

Căn cứ Phụ lục III thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường, Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đất đai.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực khí tượng - thủy văn và biến đổi khí hậu.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực viễn thám.
 • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực biển và hải đảo.
 • Hồ sơ, tài liệu quý, hiếm.

3. Các bước tra cứu.

Căn cứ khoản 4 điều 10 Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ tài nguyên và môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số: 1868/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ tài nguyên và môi trường) quy định: Kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân phải được lưu tại Văn phòng Một cửa; lưu tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ để phục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật. Như vậy, khách hàng có thể tra cứu tại các nơi trên. Sau đây là hướng dẫn tại một số nơi có thể tra cứu.

 • Với hình thức tra cứu tại Cổng dịch vụ công của Bộ tài nguyên và môi trường.

Khách hàng nhập mã tra cứu của mình vào ô trả cứu và nhấn nút tra cứu để biết trạng thái hồ sơ thời điểm hiện tại. ( Đây là mã số hồ sơ mà mỗi hồ sơ thủ tục hành chính khi được tiếp nhận sẽ được Hệ thống thông tin một cửa điện tử tự động cấp một Mã số hồ sơ, được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này)

 • Với hình thức tra cứu trực tiếp tại Sở tài nguyên và môi trường.
  • Khách hàng cần làm văn bản đề nghị tra cứu, trong đó nêu rõ thông tin người tra cứu, mục đích, nội dung, hình thức cần tra cứu, mã số hồ sơ, khai thác. ( Nếu khách hàng là cơ quan, tổ chức thì cần có lãnh đạo ký tên, đóng dấu)
  • Sau khi chuẩn bị văn bản đề nghị tra cứu, khách hàng nộp văn bản và làm việc trực tiếp tại Bộ phận một cửa để được hướng dẫn.​​​​​​​

4. Thời gian của các kết quả.

Nếu khách hàng thực hiện việc tra cứu tại Cổng dịch vụ công của Sở tài nguyên và môi trường thì sẽ có kết quả ngay. 

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ tài nguyên và môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số: 1868/QĐ-BTNMT, thì rrong trường hợp thực hiện tra cứu trực tiếp tại Sở tài nguyên và môi trường cần lưu ý Văn phòng Một cửa làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. Thời gian làm việc như sau:

 • Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 12 giờ 00’.
 • Buổi chiều từ 13 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

Như vậy, tùy vào nhu cầu của khách hàng, khách hàng có thể xem xét lựa chọn một trong hai hình thức tra cứu cân đối với thời gian, địa điểm của khách hàng.

III. Sai thông tin trong hồ sơ sở tài nguyên môi trường thì cần làm gì?

Bộ phận một cửa thuộc Sở tài nguyên và môi trường hay còn gọi là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.Vì vậy, khi khách hàng phát hiện hồ sơ bị sai thông tin, thì căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 9 Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ tài nguyên và môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số: 1868/QĐ-BTNMT về giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa quy định: “Trường hợp phát sinh yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả hồ sơ (nếu có) thì các đơn vị chuyển thông báo cho Văn phòng Một cửa bằng văn bản hoặc qua phương thức gửi nhận văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử để gửi cho tổ chức, cá nhân. Việc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, cụ thể một lần, đúng quy định của pháp luật.”

Chẳng hạn đối với trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn, đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, đúng quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, chuyển ngay hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết.

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính có sai sót. Cụ thể ở đây là trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận, thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Bên cạnh đó, khách hàng bị sai thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần chuẩn bị:

(1). Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

(2). Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tóm lại, thủ tục hành chính luôn phức tạp và trải qua nhiều bước, cũng như tốn kém thời gian, chi phí phát sinh. Vì vậy khi quý khách hàng bị sai thông tin trong hồ sơ Sở tài nguyên và môi trường có thể liên hệ tới sự hỗ trợ của chúng tôi. Công ty Luật Ngọc Phú luôn cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả, không chỉ giúp khách hàng soạn thảo các văn bản cần thiết, chuẩn bị hồ sơ, mà còn đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là thông tin giải đáp vướng mắc về thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế NPLAW gửi đến Quý độc giả. Nếu Quý độc giả có bất kỳ vướng mắc nào liên quan cần giải đáp thêm, xin vui lòng liên hệ với NPLAW theo thông tin liên hệ sau


Công ty Luật TNHH Ngọc Phú – Hãng luật NPLaw

Hotline0913449968

Email: legal@nplaw.vn

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan