Sửa đổi nội dung trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Do thời gian đăng ký nhãn hiệu thực tế thường kéo dài từ 18 tháng đến 24 tháng hoặc lâu hơn nên trong khoảng thời gian đó có thể xảy ra các trường hợp thay đổi nội dung đơn hoặc thông tin của chủ đơn. Lúc này, chủ đơn cần phải thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Dưới đây là những chia sẻ của NPLaw liên quan đến tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời điểm sửa đổi tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn (nếu đơn đang trong giai đoạn thẩm định hình thức) hoặc trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu đơn đang trong giai đoạn thẩm định nội dung).

Những nội dung cần sửa đổi bao gồm các mục nào?-Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu-nplaw.vn

Những nội dung cần sửa đổi bao gồm các mục nào?

Nếu chủ đơn nộp yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo dự định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại:

 • Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 • Thay đổi chủ đơn nhãn hiệu.

Phạm vi tờ khai sửa đổi đơn đăng lý nhãn hiệu

Việc thực hiện tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 • Không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn.

Các trường hợp nào cần thực hiện sửa đổi?-Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu-nplaw.vn

Các trường hợp nào cần thực hiện sửa đổi?

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Các trường hợp sửa đổi đơn đăng ký thường gặp

Trên cơ sở quy định của pháp luật về phạm vi sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên, các trường hợp sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu thường gặp trên thực tế bao gồm:

 • Sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của chủ đơn;
 • Thay đổi tên, địa chỉ của chủ đơn;
 • Thay đổi chủ đơn trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản (khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh) hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Thu hẹp phạm vi sản phẩm dịch vụ của nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Thu hẹp nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền;
 • Sửa đổi đơn ban đầu trong trường hợp tách đơn đăng ký nhãn hiệu.

Hướng dẫn điền tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc sửa đổi hiện nay được thực hiện bằng việc lập tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung tham khảo mặt thứ nhất của tờ khai.-Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu-nplaw.vn

Nội dung tham khảo mặt thứ nhất của tờ khai.

- Dấu nhận đơn: Để trống giành cho Cơ quan đăng ký

- Chủ đơn: thông tin của người gửi đơn

- Đại diện chủ đơn: 

 • Đánh dấu (x) vào ô thứ 1 nếu là Người đứng đầu của Tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên
 • Đánh dấu (x) vào ô thứ 2 nếu là Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN đủ điều kiện hành nghề có Giấy ủy quyền của Chủ đơn
 • Đánh dấu (x) vào ô thứ 3 nếu cá nhân được ủy quyền, người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng đầu chi nhánh Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức nước ngoài

- Đơn yêu cầu sửa đổi: đánh dấu (x) vào nội dung cần thực hiện trong tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Nội dung tham khảo mặt thứ hai của tờ khai.-Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu-nplaw.vn

Nội dung tham khảo mặt thứ hai của tờ khai.

- Cam kết chủ đơn: chữ ký và ghi rõ họ tên của cá nhân lập tờ khai . Nếu cá nhân lập tờ khai là người thay mặt Tổ chức là chủ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của Tổ chức đó.

Chủ đơn có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn trong cùng một tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng vẫn phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo số lượng đơn tương ứng.

Đối với yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu và/hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chủ đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

Trên đây là những chia sẻ của NPLaw về các nội dung liên quan đến tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Để nhận được hỗ trợ tốt nhất các thủ tục liên quan đến đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quý khách hàng vui lòng liên hệ NPLaw để được tư vấn kịp thời và hiệu quả.


Công ty Luật TNHH Ngọc Phú

Địa chỉ: 139H4 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0913449968

Email: legal@nplaw.vn

Bài viết liên quan