Quy định pháp luật về sửa đổi giấy phép phân phối rượu

Nhu cầu sửa đổi giấy phép là một phần không thể thiếu trong quản lý và điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối rượu, đòi hỏi doanh nghiệp luôn cần phải cập nhật và điều chỉnh phù hợp với các yếu tố thay đổi trong môi trường kinh doanh và pháp lý. Sửa đổi giấy phép phân phối rượu có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, liên quan đến các thay đổi trong hoạt động kinh doanh hoặc trong quy định pháp luật. Vậy thực trạng liên quan đến Sửa đổi giấy phép phân phối rượu hiện nay như thế nào? Các quy định pháp luật liên quan Sửa đổi giấy phép phân phối rượu và những vướng mắc gì cần giải đáp liên quan đến Sửa đổi giấy phép phân phối rượu?

I. Thực trạng về sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

Sửa đổi giấy phép phân phối rượu là một vấn đề pháp lý quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Do các thay đổi trong quy định của pháp luật hoặc thay đổi trong hoạt động kinh doanh của chính các doanh nghiệp, nhu cầu sửa đổi giấy phép đã và đang trở nên phổ biến. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật liên tục và đảm bảo tuân thủ chính xác các quy định mới nhất.

Thực trạng về sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

II. Quy định pháp luật về sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

1. Hiểu như thế nào về sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

Sửa đổi giấy phép phân phối rượu là việc thay đổi các thông tin đã đăng ký trên giấy phép hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ kinh doanh, tên doanh nghiệp, dòng sản phẩm phân phối, hoặc các điều kiện kinh doanh khác.

2. Hồ sơ sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối rượu bao gồm:

-Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này

-Giấy phép phân phối rượu hiện hành: Bản sao giấy phép đã được cấp.

-Tài liệu chứng minh các thay đổi: 

-Thay đổi tên doanh nghiệp: Bản sao quyết định thay đổi tên doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

-Thay đổi địa chỉ: Bản sao hợp đồng thuê mặt bằng mới hoặc giấy tờ sở hữu mặt bằng nếu có thay đổi vị trí kinh doanh.

-Thêm/bớt sản phẩm: Danh mục các sản phẩm mới được thêm vào hoặc danh sách sản phẩm ngừng kinh doanh.

-Thay đổi phạm vi kinh doanh: Tài liệu mô tả sự thay đổi trong phạm vi hoạt động kinh doanh.

-Các giấy tờ pháp lý khác: Giấy tờ tùy thân, Tài liệu pháp lý của doanh nghiệp.

Hồ sơ sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

3. Thủ tục sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

Căn cứ khoản 3 Điều 26 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối rượu bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ: Căn cứ theo điểm a và điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP thì hồ sơ sửa đổi giấy phép nên được nộp tại cơ quan có thẩm quyền, thường là Sở Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Việc nộp có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 3: Xem xét hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Nếu cần, họ có thể yêu cầu bổ sung thêm tài liệu hoặc sửa đổi thông tin.

Bước 4: Thẩm định

Bước 5: Phê duyệt và cấp sửa đổi giấy phép

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi giấy phép. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 6: Nhận giấy phép đã sửa đổi

III. Một số thắc mắc về sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

1. Thẩm quyền sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

Căn cứ theo điểm a và điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP thì Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép phân phối rượu cũng có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

2. Thời gian tối thiểu để sửa đổi giấy phép phân phối rượu 

Thủ tục cấp sửa đổi giấy phép phân phối rượu được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 105/2017/NĐ-CP nên thời gian tối thiểu để sửa đổi giấy phép phân phối rượu là trong thời hạn từ 10 ngày đến 15 ngày làm việc 

3. Giải trình sửa đổi giấy phép phân phối rượu là bắt buộc khi thực hiện thủ tục này đúng không? 

Giải trình sửa đổi giấy phép phân phối rượu là bắt buộc khi thực hiện thủ tục này vì Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định 105/2017/NĐ-CP trong hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối rượu có yêu cầu tài liệu chứng minh sửa đổi. Do đó phải có giải trình rõ ràng về lý do sửa đổi để cơ quan thẩm quyền xem xét.

4. Đơn đề nghị cấp sửa đổi giấy phép phân phối rượu mới nhất hiện nay gồm những nội dung gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi giấy phép phân phối rượu mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 25 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP gồm những nội dung sau: 

-Thông tin cơ bản: Tên và địa chỉ của doanh nghiệp, Số điện thoại và email liên lạc

-Thông tin về giấy phép hiện tại

-Số giấy phép phân phối rượu hiện có: Số của giấy phép đang được sử dụng.

-Ngày cấp và thời hạn của giấy phép: Ngày giấy phép được cấp và ngày hết hạn.

-Thông tin sửa đổi yêu cầu

-Chi tiết các sửa đổi yêu cầu: Liệt kê rõ ràng những thay đổi mà doanh nghiệp muốn thực hiện, chẳng hạn như thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi tên doanh nghiệp, thêm hoặc bớt các sản phẩm rượu trong danh mục phân phối, v.v.

-Lý do của các sửa đổi: Giải thích ngắn gọn lý do tại sao các sửa đổi này là cần thiết.

-Tài liệu đính kèm: Bao gồm các tài liệu hỗ trợ như bản sao giấy phép hiện tại, tài liệu chứng minh thay đổi (hợp đồng thuê mới, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cập nhật, v.v.).

-Tuyên bố và chữ ký: Chữ ký và dấu của doanh nghiệp

-Ngày nộp đơn

5. Nếu không thực sửa đổi giấy phép phân phối rượu hiện thì có bị xử phạt không? Bao nhiêu? 

Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi điểm a, điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh rượu được quy định rõ ràng. Theo đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh rượu mà không xin giấy phép phân phối rượu hoặc không thực hiện theo giấy phép đã được cấp thì sẽ bị xử phạt. Mức tiền phạt vi phạm hành chính cho hành vi này theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP, là từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt này được nhân đôi, cụ thể là từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

IV. Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan sửa đổi giấy phép phân phối rượu

CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ là đơn vị có kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện thủ tục liên quan đến sửa đổi giấy phép phân phối rượu gồm:

-Chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ cần thiết.

-Giải đáp thắc mắc pháp lý liên quan đến quy trình sửa đổi.

-Đại diện nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xét duyệt.

-Cập nhật các thay đổi pháp lý liên quan đến phân phối rượu.

Trên đây là thông tin giải đáp vướng mắc có liên quan sửa đổi giấy phép phân phối rượu NPLAW gửi đến Quý độc giả. Nếu Quý độc giả có bất kỳ vướng mắc nào liên quan cần giải đáp thêm, xin vui lòng liên hệ với NPLAW theo thông tin liên hệ sau:


CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ

Hotline: 0913449968

Email: legal@nplaw.vn

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan