QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì? Những điều cần lưu ý về vấn đề này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây. 

I. Thực trạng thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay

Việc đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang diễn ra ngày càng phổ biến với nhiều lý do như: phù hợp với định hướng phát triển, tăng cường nhận diện thương hiệu, sửa chữa sai sót. HÌNH ẢNH 1II. Tìm hiểu về thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích gì?

  • Phản ánh sự thay đổi sứ mệnh, tầm nhìn hoặc định hướng phát triển: Khi cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng đào tạo thêm các ngành nghề mới, thay đổi mô hình đào tạo hoặc chuyển đổi sang mô hình trường đại học, cao đẳng, việc đổi tên có thể giúp thể hiện rõ ràng hơn định hướng phát triển mới của cơ sở.
  • Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của cơ sở: Một cái tên mới, ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp với xu hướng có thể giúp thu hút sinh viên tiềm năng và đối tác tuyển dụng.
  • Khắc phục những hạn chế của tên cũ: Nếu tên cũ quá dài, khó nhớ, hoặc có ý nghĩa không phù hợp, việc đổi tên có thể giúp khắc phục những hạn chế này và tạo ấn tượng tốt hơn với stakeholders.
  • Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải được thực hiện theo trình tự và thủ tục nhất định.

2. Khi thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần lưu ý điều gì?

Việc đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể được thực hiện nhằm mục đích phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn mới, nâng cao hình ảnh, thương hiệu, khắc phục hạn chế của tên cũ hoặc đáp ứng yêu cầu pháp luật. Tuy nhiên, cần lưu ý đảm bảo lý do đổi tên chính đáng, tuân thủ quy trình thủ tục, tham khảo ý kiến, lựa chọn tên mới phù hợp và thực hiện tốt công tác truyền thông sau khi đổi tên. Việc đổi tên thành công sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh, thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

III. Quy định pháp luật về thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 143/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 1 Nghị định 24/2022/NĐ-CP như  sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 8 Nghị định này;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 8 Nghị định này trình người có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản này quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sơ giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không quyết định đổi tên, cho phép đổi tên thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

c) Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 7 Nghị định này thì có quyền quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Công khai và gửi quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định đổi tên, cho phép đổi tên trường cao đẳng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi quyết định đến cơ quan chủ quản của trường cao đẳng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường cao đẳng đặt trụ sở chính hoặc phân hiệu để theo dõi, quản lý.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội gửi quyết định đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trung tâm giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính, nơi trường trung cấp đặt trụ sở chính hoặc phân hiệu để theo dõi, quản lý.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc hoặc quyết định cho phép đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để theo dõi, quản lý.

Hình ảnh 22. Hồ sơ đề nghị thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 1 Nghị định 24/2022/NĐ-CP như sau: 

- Văn bản của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc văn bản của tổ chức;

-  Cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên; tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi thay đổi.

IV. Giải đáp các câu hỏi liên quan đến thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền giải  quyết thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau: 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Hình ảnh 32. Nộp hồ sơ thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hình thức nộp online được không?

Hiện tại, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc nộp hồ sơ thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, không thể nộp hồ sơ online.

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về thay đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Quý khách có thể liên hệ NPLaw để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Công ty Luật TNHH Ngọc Phú - Hãng luật NPLaw

Hotline: 0913449968

Email: Legal@nplaw.vn

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan